Forum www.wadytwarzoczaszki.fora.pl Strona Główna www.wadytwarzoczaszki.fora.pl
Zespoły wad wrodzonych twarzy i czaszki
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
Informacje (informatory) dla osób niepełnosprawnych (dzieci)
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Odpowiedz do tematu    Forum www.wadytwarzoczaszki.fora.pl Strona Główna » Informacje i pytania na temat: Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
Informacje (informatory) dla osób niepełnosprawnych (dzieci)
Autor Wiadomość
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post Informacje (informatory) dla osób niepełnosprawnych (dzieci)
Informator
Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością

[link widoczny dla zalogowanych]

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mają swoje prawa. Pozwalają im one zaoszczędzić środki finansowe, tak niezbędne osobom niepełnosprawnym. Przypominamy o kilku z nich. Dobrze jest o nich wiedzieć i śmiało upominać się o swoje uprawnienia.

Dowód osobistyDowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania. Za wydanie dowodu osobistego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Jednak nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób pobierających rentę socjalną.

Paszport


Przy wydawaniu paszportu ulgowa opłata paszportowa wynosi 50% dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami), a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu.

Karta parkingowa


Wydaje się ją także osobom niesłyszącym, jednak ze stopniem niepełnosprawności co najmniej umiarkowanym.

Muzea

Muzea państwowe mają obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla osób niepełnosprawnych (i ich opiekunów). Ulgowe bilety można otrzymać po okazaniu odpowiedniej legitymacji potwierdzającej uprawnienie.

Komunikacja


Uwaga! W pociągach spółek PKP nie ma problemu z korzystaniem z ulg. Kierowcy spółek PKS czasami wprowadzają niepełnosprawnych podróżnych w błąd. Twierdzą, że ulga się nie należy. Należy wówczas żądać podstawy prawnej. Kierowcy autobusów posiadają wyciągi z przepisów.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

- 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie - biletów jednorazowych).

Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność:

1) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub innej placówki o charakterze oświatowym jest to:
- legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych,
- legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej - w punkcie 2.

2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły (innych placówek z punktu 1):
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy,
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
- legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ.

UWAGA: Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające:
- miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym,
- odpowiednio (w drodze powrotnej), potwierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp.

3) rodzice lub opiekunowie mogą korzystać z ulgowych przejazdów PKP lub PKS na podstawie wymienionych powyżej, w punkcie 1 i 2 dokumentów podopiecznych. Podróżując bez dziecka (po dziecko, po odwiezieniu dziecka) należy mieć zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki.Ulgi abonamentu radiowo-telewizyjnego


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85 poz. 728)

Zgodnie z Art. 4. w/w Ustawy zwalnia się od opłat abonamentowych:
1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
2) osoby, które ukończyły 75 lat;
3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego.

Zwolnienia te nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Izabela11 dnia 2009-11-09, w całości zmieniany 4 razy
2008-06-20 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post
Instytucje orzekające o stopniu niepełnosprawności

Instytucje orzekające - wprowadzenie
Wnioski składane do zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności
Stopnie niepełnosprawności
Orzeczenie i odwołanie
Legitymacja
Orzeczenia równoważne
Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wykaz
Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

a wszystko to na stronie [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2008-07-03 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post Zakaz dyskryminacji rodzica niepełnosprawnego dziecka
Zakaz dyskryminacji rodzica niepełnosprawnego dziecka

Pracodawca nie może traktować mniej korzystnie pracownika, który sam jest pełnosprawny, ale wychowuje niepełnosprawne dziecko.

ORZECZENIE

Zakaz dyskryminacji lub molestowania ze względu na niepełnosprawność nie dotyczy tylko gorszego lub niewłaściwego traktowania pracowników niepełnosprawnych, ale także rodziców niepełnosprawnych dzieci, jeżeli przyczyną dyskryminowania lub molestowania był fakt wychowywania tych dzieci. Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 lipca 2008 r. w sprawie C-303/06 Coleman/Attridge Law i Steve Law. W praktyce oznacza to, że rodzice niepełnosprawnych są chronieni przed dyskryminacją na podstawie Dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16). Zdaniem ETS przyjęcie wykładni, zgodnie z którą dyrektywa ta ma zastosowanie wyłącznie wobec niepełnosprawnych, ogranicza jej skuteczność i ochronę, którą ma gwarantować.

Polskie sądy powinny uwzględniać orzecznictwo ETS. Wyrok ten ułatwi więc rodzicom niepełnosprawnych podopiecznych staranie się o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie art. 183b kodeksu pracy.

- Często zgłaszają się do nas rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy utrzymują, że właśnie z tej przyczyny są dyskryminowani, bo są często nieobecni w pracy lub nie chcą pracować w godzinach nadliczbowych - mówi Anna Makowska, prezes Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego.

W wyroku ETS przypomniał, że stosowanie zasady równego traktowania wymaga, aby w takich przypadkach ciężar dowodu spoczywał na pracodawcy, który powinien udowodnić, że nie dyskryminował pracowników. Powód musi przedstawić jedynie fakty, pozwalające domniemywać, że szef rzeczywiście mniej korzystnie traktował pracownika lub całą grupę podwładnych.

W przypadku sprawy, w której orzekł ETS, powódka S. Coleman z własnej woli odeszła z pracy w kancelarii adwokackiej, bo była mniej przychylnie traktowana z tego względu, że jest głównym opiekunem niepełnosprawnego dziecka. Jej zdaniem to właśnie z tego powodu szef odmówił jej po urlopie macierzyńskim powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko oraz korzystania z elastycznego czasu pracy. W miejscu pracy czyniono też niestosowne i obraźliwe uwagi wobec niej i jej dziecka.

Autor: Łukasz Guza

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2008-07-18
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2008-07-31 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post
Opiekunowie niepełnosprawnych nie mogą pozostawać bez pomocy państwa

Świadczenie pielęgnacyjne należy się nie tylko rodzicom chorego dziecka, ale każdemu niepracującemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej, który jest objęty obowiązkiem alimentacyjnym

To wniosek z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2008 r. (sygn.P 27/07).

Trybunał orzekł w piątek, że narusza konstytucyjną zasadę równości pozbawienie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, żeby sprawować opiekę nad innym niż jej dziecko pełnoletnim lecz niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wyrok zapadł po rozpatrzeniu przez TK dwu połączonych pytań prawnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Oba dotyczyły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki sprawowanej nad innym niż dziecko, pełnoletnim, niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W jednym przypadku chodziło o żonę, która bezskutecznie ubiega się o świadczenie z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem, w drugim — o siostrę osoby głęboko upośledzonej. Niepełnosprawna jest osobą dorosłą i ma nawet oboje rodziców, jednak nie interesują się oni losem chorej i nie łożą na jej utrzymanie, przerzucając ten ciężar na drugą z córek. Oba wojewódzkie sądy administracyjne uważały, że zarówno osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, jak i nad innym wymagającym stałej opieki członkiem rodziny, wobec którego obciążone są obowiązkiem alimentacyjnym, powinny być przez prawo potraktowane w jednakowy sposób. Wypełniają bowiem wobec niepełnosprawnego te same obowiązki wynikając z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

— Dlaczego więc uchwalając w 2005 r. zaskarżony art. 17 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Sejm wyłączył z grona uprawnionych do świadczenia opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej? — pytał sędzia sprawozdawca Adam Jamróz — I dlaczego nie uwzględniono wówczas wyroku Trybunału stwierdzającego nieprawidłowość takiego samego przepisu w ustawach o pomocy społecznej i o dłużnikach alimentacyjnych?

Trybunał stwierdził, że było to naruszenie zasady równego traktowania.

Pewien kłopot sprawił Trybunałowi fakt, że sąd opierający swoje pytanie prawne na rozpatrywanej przez siebie sprawie żony pozbawionej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pominął w zaskarżeniu przepis, mówiący, iż nie przysługuje ono, jeśli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim (art. 17 ust. 5 pkt 2a). Choć więc więc zgodnie z filozofią wyroku również małżonkowie powinni mieć prawo do tego świadczenia, to TK nie może rozszerzać wniosku z własnej inicjatywy i ocenia wyłącznie przepisy zaskarżone. Pozostało mu więc jedynie zaapelować do Sejmu, by uwzględnił jego linię orzeczniczą TK i usunął również i tę nieprawidłowość z ustawy.

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, a więc jest możliwe stosunkowo szybkie poprawienie niekonstytucyjnego przepisu.

hot|rzeczpospolita|21 07 2008 publikował bn

[link widoczny dla zalogowanych]Post został pochwalony 0 razy
2008-08-01 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post Wykaz jednostek chorobowych ICD-10
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2009-01-07 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post
W tym roku o 20 zł wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny

Resort pracy proponuje, aby świadczenie pielęgnacyjne było wypłacane bez względu na dochód rodziny.

ZMIAN PRAWA

Od 1 listopada ma zostać zniesione kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne
, które wynosi 420 zł miesięcznie. Trzykrotnie ma też wzrosnąć podstawa naliczania składki na emeryturę i rentę osób, które je otrzymują. Takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późń. zm.). Trafił do konsultacji społecznych


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje obecnie osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Musi się on legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z konkretnymi wskazaniami dotyczącymi jego stanu zdrowia. Świadczenie przysługuje, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 583 zł netto miesięcznie. Resort pracy proponuje, aby od listopada znieść to kryterium.

- To dobra zmiana. Rodzic, który musi zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, ma do wyboru: albo robić to samemu, albo oddać dziecko do specjalnej placówki i podjąć pracę - mówi Małgorzata Harasimowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Miasta w Toruniu.

Tłumaczy, że taka instytucjonalna opieka też kosztuje i może się okazać, że lepiej zapłacić za to rodzicowi. Jest wręcz zwolennikiem wypłacania im świadczenia w wysokości minimalnej pensji. Wskazuje też, że zniesienie kryterium nie powinno doprowadzić do nadużyć, bo ustawa restrykcyjnie reguluje, kto może się o nie ubiegać. Innego zadnia jest Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

- Kryterium dochodowe gwarantuje, że pomoc państwa trafia do osób najbardziej potrzebujących - mówi.

Eksperci zgadzają się, że dobrą zmianą jest podniesienie tzw. podstawy naliczania składek na emeryturę
OFE, Ubezpieczenia
Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na zycie
[link widoczny dla zalogowanych]
i rentę osób otrzymujących takie świadczenie. Ma wzrosnąć z 420 zł do minimalnej płacy (w 2009 r. - 1276 zł). W efekcie na konta emeryckie do ZUS i OFE takich osób będzie miesięcznie trafiać prawie 250 zł, zamiast niepełna 82 zł.

- Długie okresy bierności mogą narazić te osoby na ubóstwo na emeryturze - mówi Dorota Głogosz.

Jej zdaniem podstawa ta powinna docelowo, tak jak dla osób na urlopach wychowawczych, wzrosnąć do 60 proc. średniej płacy.

Resort pracy proponuje też, aby zrównać wysokość dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego. Wynoszą one obecnie odpowiednio 163,15 zł miesięcznie (od marca 173,10 zł) i 153 zł. Zasiłek ma też rosnąć na takich samych zasadach jak dodatek, tj. co roku w marcu z waloryzacją emerytur i rent.

Ministerstwo szacuje, że proponowane zmiany spowodują wzrost liczby osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne o około 3 tys. (obecnie otrzymuje je 69 tys. osób). 153 mln zł ma kosztować budżet podniesienie podstawy naliczania składek, a około 200 mln zł podniesienie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2009-02-20, ostatnia aktualizacja: 2009-02-20 10:22
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2009-02-24 Zobacz profil autora
sunny77
Znawca
Znawca


Dołączył: 10 Mar 2008
Posty: 206
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Bielsko-Biała
Płeć: Kobieta

Post Pytanie o ulgę rehabilitacyjna w PIT
Czy ktos wie jak to jest naprawde z odliczeniem kwoty 2280 tj.ulga rehabilitacyjna??

Czy należy mieć udokumentowane poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne? dokładnie chodzi mi o wydatki poniesione na:

"pkt. 14) używanie samochodu osobowego – stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia – na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne".

Mam skrajnie rozne opinie !
jedni mowia ze nie trzeba miec udokumentowanych (oczywiscie oprocz posiadania orzeczenia) inni ze musza byc - faktury, bilety, skierowania, etc. - coby moc pokazac w razie kontroli??

moze jest na sali jakas urzędniczka skarbowniczka?..help Wink Rolling eyes


Post został pochwalony 0 razy
2009-03-12 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post Ulga nie dla każdego niepełnosprawnego

Ulga nie dla każdego niepełnosprawnego


[link widoczny dla zalogowanych]


Wydatki na leki nie muszą wiązać się z niepełnosprawnością

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Izabela11 dnia 2009-11-16, w całości zmieniany 1 raz
2009-03-13 Zobacz profil autora
mamma_mia
Przyjaciel
Przyjaciel


Dołączył: 20 Lut 2008
Posty: 163
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: warszawa - okolice

Post
Art. 26 ust. 1 pkt 7c brzmi:"Wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa ust. 7a pkt 7,8 i 14".
Tłumaczenie:
ust. 7a - określa katalog wydatków rozumianych przez ustawodawcę jako "Wydatków na cele rehabilitacyjne"
pkt 7 - przewodnik dla niewidomych lub niepełnosprawnych ruchowo
pkt 8 - utrzymanie pieska przewodnika
pkt 14 - używanie samochodu.
W razie kontroli skarbowej musisz przedstawić tylko gdzie jeździłaś z dzieckiem, no i najważniejsze posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
Trzeba jeszcze pamiętać, że okres przedawnienia zobowiązania podatkowego, upływa po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tak więc wszelkie dokumenty związane z jakimkolwiek odliczeniem lub ulgą muszą być trzymane przez ten okres. (art. 70 par. 1 Ordynacji Podatkowej).


Post został pochwalony 0 razy
2009-03-14 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post
Ulga podatkowa na dzieci z niepełnosprawnością w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok
Cytat:
Uwaga rodzice dzieci z niepełnosprawnością! Zostało niewiele czasu do 30 kwietnia, ostatniego dnia rozliczeń z fiskusem za 2008 rok. Niewielu rodziców dzieci z niepełnosprawnością wie, że w ramach tzw. ulgi prorodzinnej, czyli ulgi na dzieci, kryje się mało znane odliczenie.


Informacje i przepisy w linku poniżej

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Izabela11 dnia 2009-03-15, w całości zmieniany 1 raz
2009-03-15 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - postawy rodzicielskie i problemy wybranych członków rodzin

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2009-08-14 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post Informatory dla osób niepełnosprawnych
Łódż

1. Łódzki informator dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności >>>
[link widoczny dla zalogowanych]
2. Łódzki informator dla osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności >>>
[link widoczny dla zalogowanych]
3. Łódzki informator dla osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności >>>
[link widoczny dla zalogowanych]
4. Łódzki informator dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju >>>
[link widoczny dla zalogowanych]
5. Informator dla rodziców dzieci w wieku 0-7 lat "Wczesne wspomaganie rozwoju" >>>
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2009-11-06
PRZENIESIONY
2009-11-08
Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post
Warszawa
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2009-11-06
PRZENIESIONY
2009-11-08
Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post Świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochód
Cytat:


Każdy rodzic, który zrezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, otrzyma wsparcie niezależnie od osiąganych dochodów.

Wczoraj rząd przyjął projekt tzw. ustawy okołobudżetowej. Zakłada on m.in. zmiany w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie przysługuje ono, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł, a jej członek rezygnuje z pracy, by opiekować się np. niepełnosprawnym dzieckiem. Od 1 stycznia, kiedy zmiany mają wejść w życie, świadczenie to w wysokości 520 zł będzie przyznawane bez względu na osiągane dochody na takich samych zasadach, jak zasiłek pielęgnacyjny na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

– Dobrze, że rząd mimo trudnej sytuacji gospodarczej zdecydował się na zniesienie kryterium dochodowego. Trzeba pomyśleć o podwyższeniu jego wysokości i powiązaniu np. z przeciętnym wynagrodzeniem, bo jest to praca wykonywana przez członków rodziny – mówi prof. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) porządkuje też krąg osób, które mogą się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne. Od stycznia w pierwszej kolejności będzie ono przysługiwało matce lub ojcu. Natomiast inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, otrzyma świadczenie, dopiero gdy krewny w I stopniu nie będzie mógł sprawować osobistej opieki lub gdy nie będzie takiej osoby. Gmina będzie też mogła przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby sprawdzić, czy ubiegająca się o świadczenie osoba spełnia warunki do jego uzyskania.

Z szacunków resortu pracy wynika, że zniesienie kryterium dochodowego zwiększy liczbę uprawnionych osób o ok. 3,2 tys. osób, co będzie kosztować w 2010 roku 20,8 mln zł.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Artykuł z dnia: 2009-10-14, ostatnia aktualizacja: 2009-10-14 10:29


źródło [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2009-11-15 Zobacz profil autora
Izabela11
Administrator
Administrator


Dołączył: 24 Sty 2008
Posty: 1810
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Skąd: Łódź
Płeć: Kobieta

Post
Przewozy Regionalne -> informacja dla osób niepełnosprawnych
[link widoczny dla zalogowanych]


Poznań - > MPK

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
2010-03-17 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum www.wadytwarzoczaszki.fora.pl Strona Główna » Informacje i pytania na temat: Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin