Zespoły
Data Temat
2017-02-06 12:12 Malogkowie?
2014-04-22 18:02 Dysplazja czaszkowo-czołowo- nosowa
2011-12-14 15:45 Pyknodysostoza -Toulouse Lautrec zespół
2010-04-12 05:05 Sercowo-twarzowo-skórny zespół
2009-12-12 08:01 Noonan zespół
2009-12-08 11:23 Muenkego Zespół
2009-09-20 09:38 Sticklera zespół
2009-08-24 09:48 SdSL
2009-07-10 10:47 Van der Woude zespół
2009-06-07 09:48 Naczyniaki
2009-05-24 15:26 FAS (alkoholowy zespół płodowy)
2009-05-09 05:09 Robertsa zespół
2009-05-09 04:54 Ustno-twarzowo-palcowy typu II (Zespół Mohra)
2009-05-08 17:19 CHARGE zespół
2009-05-06 17:00 Marden-Walker zespół
2009-03-02 13:47 Skrzelowo-oczno-twarzowy zespół (BOF Syndrome)
2009-02-15 15:39 Anocja -Mikrocja
2009-02-15 15:25 Zespoły I i II łuku skrzelowego
2009-02-15 13:56 Nerkowo-uszno-odbytniczo-prom, Townesa-Brocksa zespół, TBS
2009-01-04 08:53 Freeman-Sheldon zespół "Syndrom Gwiżdżącej Twarzy"
2008-12-19 08:26 Frasera zespół
2008-12-19 08:18 Waardenburga zespół
2008-12-17 06:52 Moebius , MBS ,Möbius zespół
2008-11-09 13:55 Rozszczepy wargi, podniebienia ...
2008-11-06 15:06 Pfeiffer zespół
2008-11-04 15:42 Miller zespół, Postaxial acrofacial dysostosis, POADS
2008-10-03 06:19 Axenfelda i Riegera zespół
2008-08-10 19:19 Kraniostenoza - craniosynostosis
2008-03-07 14:01 Zespoły wad wrodzonych - Podział według Smitha
2008-02-18 15:53 Carpenter zespół
2008-02-03 12:06 Parry`ego-Romberga choroba
2008-02-01 16:26 Pierre`a Robina sekwencja
2008-01-30 06:11 Baller-Gerold zsepół
2008-01-29 17:54 Saethre-Chotzen zespół
2008-01-29 17:26 Crouzon zespół
2008-01-28 17:41 Antley - Bixler zespół
2008-01-25 16:27 HFM -hemi-facial microsomia (Połowiczny niedorozwój twarzy)
2008-01-25 13:06 TCS -Treacher Collins zespół
2008-01-24 18:15 Nager zespół
2008-01-24 17:50 Apert zespół
2008-01-24 15:27 Goldenhar zespół